دوشنبه, 05 اسفند 1398

14

پيام دكتر طبسي دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما استان خراسان رضوي به مناسبت آغاز سال تحصيلي 98-97

مهر امسال را با غم از دست دادن همكار زحمتكش و دلسوزمان شروع خواهيم كرد و اين اتفاق ناگوار هيچگاه از يادمان نخواهد رفت .

همچنين ماه مهر و هم زماني آن با ايام عاشوراي حسيني (ع) و هفته دفاع مقدس پيام جوانمردي ، آزادگي ، عدالت طلبي و حقيقت جويي را براي نسل نوجوان و جوان ايران اسلامي به ارمغان مي آورد . دفاع مقدس فقط در زمينه هاي نظامي اتفاق نمي افتد بلكه زمينه هاي علمي و آموزشي محور اصلي دفاع در برابر دشمنان است.

اينجانب ضمن قدر داني از مجاهدات هاي علمي ،آموزشي و تربيتي همكاران گرامي در طول سال تحصيلي گذشته . آغاز سال تحصيلي 98-97 را به همه دانش آموزان و دانشجويان عزيز ، معلمان و استادان محترم ، كاركنان ارجمند و اولياي گرامي خانواده سما استان خراسان رضوي ، صميمانه تبريك و تهنيت مي گويم.

اميدوارم در سال تحصيلي جديد توسعه و ارتقاي كيفي فعاليت هاي مدارس بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و منطبق بر سياست هاي جديد دانشگاه آزاد اسلامي و رياست محترم سازمان سما ، ايجاد اعتماد به نفس و اميد در دانش آموزان و دانشجويان و تربيت ديني دانش آموزان بر مبناي قرآن و اهل بيت (ع) سرلوحه كارمراكز سما باشد تا شاهد تحول كيفي در سطح مدارس و آموزشكده هاي سما در سطح استان خراسان رضوي باشيم .

دكتر محسن طبسي

معاون دانشگاه و رييس مركز آموزشي و فرهنگي سما مشهد

دبير شوراي نظارت و هماهنگي سما استان خراسان رضوي