دوشنبه, 05 اسفند 1398

اعزام برگزیدگان مسابقات قرآنی مدارس سما استان خراسان رضوی به مرحله کشوری

دانش آموزان منتخب مسابقات قرآنی طرح قدس مدارس سما استان خراسان رضوی به مرحله کشوری این دوره از مسابقات اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی سما مشهد ، برگزیدگان استان ها در مرحله کشوری این دوره از مسابقات که امروز و فردا در شهرستان قم در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) برگزار می گردد با هم به رقابت می پردازند.

اسما رفيق بيمرغي ، فاطمه امير زاده ، مهدي صديقي و علي جعفري از مدارس سما مشهد ، فاطمه پورسامان از سماتربت جام و زهرا قاليبافان از سما کاشمر به عنوان منتخبین مدارس سما استان خراسان رضوی در این دوره از مسابقات حضور دارند.