شنبه, 10 اسفند 1398

طي حكمي از سوي دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد، دکتر محسن طبسی به مدت یکسال به عنوان معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد منصوب شد .

همچنین دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات دکتر محمدرضا ناصری معاون پیشین دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

 

photo 2018 01 19 11 57 20