شنبه, 10 اسفند 1398

طي حكمي از سوي دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد، دکتر هانی رئوف شیبانی به مدت یکسال به عنوان سرپرست آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد مشهد منصوب شد .

همچنین دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات مرتضی علوی رئیس پیشین آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد تشکر و قدردانی کرد.

 

photo 2018 01 19 11 57 23

 samatelegram