شنبه, 10 اسفند 1398

پیام تبریک دکتر ناصری دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان رضوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 97-96

 

photo 2017 09 22 14 41 03

سپاس و ستایش بی‌پایان، خداوندی را سزاست که به انسان فکرت آموخت و جانش را به نور دانش روشن ساخت.

مهر آغازی دیگر در زندگی عالمانه و فرهیختگی برای همه جویندگان علم و دانش است.

ماه مهر و همزمانی آن با محرم حسینی (ع)، پیام جوانمردی، آزادگی، عدالت‌طلبی و حقیقت‌جویی را برای دانش آموزان و دانشجویان آینده ساز ایران اسلامی به ارمغان می‌آورد.

اینجانب ضمن قدردانی از مجاهدت‌های علمی ، آموزشی و تربیتی همکاران گرامی در طول سال تحصیلی گذشته ، آغاز سال تحصیلی 97-96 را به همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز ، معلمان و اساتید محترم و پر تلاش ، کارکنان ارجمند و اولیای گرامی خانواده سما استان خراسان رضوی ، صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم.

امیدوارم در سال تحصیلی جدید ، با نهادینه کردن گفتمان مهارت آموزی و آموختن یک مهارت و حرفه به هر دانش‌آموز و دانشجو ، تعلیم مهارت های زندگی به دانش آموزان ، شناسایی و پرورش استعدادهای آنان ، تامین مشارکت اولیا ، دانش‌آموزان، دانشجویان ، معلمان و استادان در جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ، اجرای طرح‌های کاربنیان در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و سوق‌دادن جوانان به سمت تولید و اشتغال و ترویج فضایل اخلاقی ، شاهد تحول در سطح آموزشکده ها و مدارس سما در سطح استان خراسان رضوی باشیم.

دکتر محمدرضا ناصری

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان رضوی

سپاس و ستایش بی‌پایان، خداوندی را سزاست که به انسان فکرت آموخت و جانش را به نور دانش روشن ساخت.

مهر آغازی دیگر در زندگی عالمانه و فرهیختگی برای همه جویندگان علم و دانش است.

ماه مهر و همزمانی آن با محرم حسینی (ع)، پیام جوانمردی، آزادگی، عدالت‌طلبی و حقیقت‌جویی را برای دانش آموزان و دانشجویان آینده ساز ایران اسلامی به ارمغان می‌آورد.

اینجانب ضمن قدردانی از مجاهدت‌های علمی ، آموزشی و تربیتی همکاران گرامی در طول سال تحصیلی گذشته ، آغاز سال تحصیلی 97-96 را به همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز ، معلمان و اساتید محترم و پر تلاش ، کارکنان ارجمند و اولیای گرامی خانواده سما استان خراسان رضوی ، صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم.

امیدوارم در سال تحصیلی جدید ، با نهادینه کردن گفتمان مهارت آموزی و آموختن یک مهارت و حرفه به هر دانش‌آموز و دانشجو ، تعلیم مهارت های زندگی به دانش آموزان ، شناسایی و پرورش استعدادهای آنان ، تامین مشارکت اولیا ، دانش‌آموزان، دانشجویان ، معلمان و استادان در جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی ، اجرای طرح‌های کاربنیان در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و سوق‌دادن جوانان به سمت تولید و اشتغال و ترویج فضایل اخلاقی ، شاهد تحول در سطح آموزشکده ها و مدارس سما در سطح استان خراسان رضوی باشیم.

دکتر محمدرضا ناصری

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان رضوی