شنبه, 10 اسفند 1398

دکتر ناصری تشریح کرد:

دکتر ناصری تشریح کرد:

شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس سما

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد ، در چهاردهمین نشست مشترک با مدیران مدارس سما ، شاخص های ارزیابی عملکرد آنان را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سما مشهد ، دکتر محمدرضا ناصری در این جلسه ، با تبریک ماه مبارک رمضان ، ارزیابی مستمر مدارس سما را از مهمترین کارها برای برنامه ریزی آینده و رسیدن به وضعیت مطلوب در این مدارس عنوان کرد و افزود : یک مدیر بایستی از وضعیت موجود خود مطلع باشد و بداند در کجا قرار گرفته تا بتواند برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی نماید.

ایشان بررسی نقاط ضعف و قوت را به عنوان دو عامل درون سازمانی و بررسی فرصت ها و تهدیدها در مدارس سما را از عوامل برون سازمانی موثر در ارزیابی های مستمر برشمرد و به تشریح شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در مدارس سما پرداخت و گفت : مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدارس کارآفرین و مهارت محور ، استفاده بهینه از فضاهای آموزشی در خارج از ساعات درسی ، مشارکت در فعالیت های مشترک سما ، درصد انتقال دانش آموزان سمایی به مقاطع بالاتر و نگهداشت دانش آموز ، تسویه حساب بدهکاران ، انضباط مالی و بهینه مصرف کردن ، موفقیت در عرصه رقابت های ناحیه ، شهر ، استان و کشور ، وضعیت ظاهری دانش آموزان ، کادر مدرسه و توجه به امور فرهنگی و هنری ، درصد رشد دانش آموزی ، رضایت مندی اولیا ، قبولی در مدارس تیزهوشان و دانشگاههای معتبر و برند ، مدرسه ای با نشاط و شاداب از نظر فیزیکی و رفتارهای انسانی و مدرسه پاکیزه و پاسخگویی به موقع و کارشناسی به مکاتبات ، از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس سما می باشد.

تعیین مراکز آزمون برای سال تحصیلی آینده ، تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره سما مشهد و سامان دهی نیروهای مدارس سما برای تعطیلات تابستانی ، از جمله مواردی بود که در این جلسه بررسی و تصویب شد.

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد ، در چهاردهمین نشست مشترک با مدیران مدارس سما ، شاخص های ارزیابی عملکرد آنان را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سما مشهد ، دکتر محمدرضا ناصری در این جلسه ، با تبریک ماه مبارک رمضان ، ارزیابی مستمر مدارس سما را از مهمترین کارها برای برنامه ریزی آینده و رسیدن به وضعیت مطلوب در این مدارس عنوان کرد و افزود : یک مدیر بایستی از وضعیت موجود خود مطلع باشد و بداند در کجا قرار گرفته تا بتواند برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی نماید.

ایشان بررسی نقاط ضعف و قوت را به عنوان دو عامل درون سازمانی و بررسی فرصت ها و تهدیدها در مدارس سما را از عوامل برون سازمانی موثر در ارزیابی های مستمر برشمرد و به تشریح شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در مدارس سما پرداخت و گفت : مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مدارس کارآفرین و مهارت محور ، استفاده بهینه از فضاهای آموزشی در خارج از ساعات درسی ، مشارکت در فعالیت های مشترک سما ، درصد انتقال دانش آموزان سمایی به مقاطع بالاتر و نگهداشت دانش آموز ، تسویه حساب بدهکاران ، انضباط مالی و بهینه مصرف کردن ، موفقیت در عرصه رقابت های ناحیه ، شهر ، استان و کشور ، وضعیت ظاهری دانش آموزان ، کادر مدرسه و توجه به امور فرهنگی و هنری ، درصد رشد دانش آموزی ، رضایت مندی اولیا ، قبولی در مدارس تیزهوشان و دانشگاههای معتبر و برند ، مدرسه ای با نشاط و شاداب از نظر فیزیکی و رفتارهای انسانی و مدرسه پاکیزه و پاسخگویی به موقع و کارشناسی به مکاتبات ، از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس سما می باشد.

تعیین مراکز آزمون برای سال تحصیلی آینده ، تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره سما مشهد و سامان دهی نیروهای مدارس سما برای تعطیلات تابستانی ، از جمله مواردی بود که در این جلسه بررسی و تصویب شد.