شنبه, 10 اسفند 1398

دکتر شیخ الاسلامی خبر داد :

آمادگی دانشگاه برای تاسیس مدارس کارآفرین و طبیعت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی از اعلام آمادگی این دانشگاه برای تاسیس مدارس کارآفرین و مدارس طبیعت خبر داد و گفت: اگر قرار است نوآوری و تحول در آموزش و پرورش داشته باشیم باید متفاوت باشیم و آمادگی داریم تا از طریق سما که بازوی فکری دانشگاه هست در ایده های آموزشی جدید با آموزش و پرورش همکاری کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای نظارت و هماهنگی سما ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در یازدهمین نشست شورای نظارت و هماهنگی سمای استان با اشاره به نحوه شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط حاکم در کشور در سال 1360 ، تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از کارهای بزرگ مرحوم آیت الله هاشمی عنوان کرد و با بیان اینکه در سال 70 دانشگاه آزاد با تاسیس سما به کمک آموزش و پرورش آمد، اظهار کرد: آموزش و پرورش، سما و دانشگاه را از بدنه خود بداند و توسعه این دو یک ظرفیت برای استان خراسان رضوی است.

دکتر عباس شیخ الاسلامی با بیان اینکه از ابتدا فلسفه تاسیس دانشگاه آزاد ، توسعه در مناطق محروم بود افزود: طبق تحقیقات انجام شده در برخی کشورها مثل انگلستان سیاست جدید بر این است که آموزش را از مرکز به حاشیه ببرند. در سما هم سیاست بر این است که در مناطق محروم مدرسه تاسیس کند و سیاست دانشگاه هم همین است و اینکه دانشگاه یک نهاد عام المنفعه است

رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما خراسان رضوی، برخورداری مدارس سما از پشتوانه علمی خیلی قوی به نام دانشگاه آزاد را به عنوان یکی از تفاوت های این مدارس با سایر مدارس عنوان کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اکنون 600 هیات علمی قوی و 1200 کارمند دارد و در حوزه پزشکی صاحب دو بیمارستان است.

یازدهمین نشست شورای نظارت و هماهنگی سما استان خراسان رضوی ، روز گذشته با حضور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و سایر اعضای شورا ، در اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.