پنج شنبه, 02 خرداد 1398

مراکز آموزشی و فرهنگی سما واحدهاي استان خراسان رضوي

نام واحد معاون دانشگاه و رئیس مرکز شماره محل كار شماره نمابر آدرس
مشهد محمدرضا ناصری 36629806 36629813 قاسم آباد، بلوار اديب ،نبش اديب 19
قوچان رسول اكبريـان 47239002 47234921 ابتداي جاده قوچان مشهد،ضلع جنوبي بلوار امام رضا،كوي احمدآباد، طبقه سوم-ص‌پ441
نيشابور عليرضا شيرخاني 6-4262610 42626104 شهرك قدس-انتهاي دانشگاه 1- نبش سروش3
سبزوار حسـن اميربيگي 44654591 44654591

خیابان دانشگاه-خیابان مهارت-دانشکده سما

ص پ 484

كاشمر حسن غضـنفري 55250574 55250574 بلوار سيدمرتضي كيلومتر4- آموزشكده سما- ص­پ 161
تربت حيدريه سيدسعيد علمدار 2-52244041 52225901

خيابان رازي مقابل مركز بهداشت

ص پ 159

تربت جام محمدحسين كربلايي 52542985 52520814

خيابان دارايي -17شهريور 2

ص­پ 345/95715

گناباد امین رنجبران 57255011 57256009

خيابان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي

ص­پ 106