دوشنبه, 05 اسفند 1398

رشته ها و گرایشهای دایر در آموزشكده فنی و حرفه ای سما مشهد :

گروه رشته ها و گرایشهای دایر مقطع
حسابداری علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته
امور اداری کاردانی پیوسته
تربیت بدنی تربیت بدنی کاردانی پیوسته
عمران ساختمان کاردانی پیوسته
کامپیوتر نرم افزار کاردانی پیوسته
رباتیک کاردانی پیوسته
برق الکترونیک کاردانی پیوسته
برق صنعتی کاردانی پیوسته
تاسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته
آسانسور و پله برقی کاردانی پیوسته
مکانیک مکانیک خودرو کاردانی پیوسته
معماری نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته
گرافیک گرافیک کاردانی پیوسته
نقشه برداری نقشه برداری کاردانی پیوسته