یکشنبه, 06 خرداد 1397

هدف کلی تاسیس باشگاه پژوهشگران جوان سما

ارتقا سطح دانش، پژوهش، فرهنگ و بروز خلاقیت ها و نوآوری های دانش آموزان و دانشجویان مراکز آموزشی سما

ماموریت باشگاه پژوهشگران جوان سما:

شناسایی، جذب، پرورش، حمایت و هدایت و اعتلای سطح علمی دانش آموزان، دانشجویان و جوانان با استعداد کشور

وظایف باشگاه :

طیق ماده 2 اساسنامه : باشگاه پژوهشگران جوان از طریق عمل به بندهای زیر سعی در رسیدن به اهداف تعیین شده می نماید:

 1. شناسایی وجإب دانش آموزان ، دانشجویان وجوانانی که دارای استعدادسرشار در رشته های مختلف علمی باشند.
 2. برگزاری انواع مسابقات علمی برای شناسایی وتشویق دانش آموزان ودانشجویان وجوانان مستعد
 3. تدوین وانتشارجزوات ،کتب ونشریات علمی وآموزشی لازم
 4. تشکیل جلسات سخنرانیوبحث ونقد علمی از طریق دعوت استادان وصاحب نظران
 5. ایجادشرایط وتسهیلات مناسب برای مطالعات وتحقیقات علمی وتهیه وتولید وعرضه نتایجحاصل
 6. برقراری تماس بادانشگاه ها ومراکز علمی وآموزشی وپژوهشی داخل  وخارج کشور
 7. اعطای جوایز وکمک هزینه به اعضای واجد شرایط (طبق ائین نامه تسهیلات )
 8. برگزاری نمایشگاه از فعالیتها ودستاوردهای جوانان مبتکروخلاق
 9. برگزاری مسابقات علمی( در سطح باشگاه ،ملی وبین المللی با هماهنگی مراجع قانونی )
 10. برگزاری اردوها وتشکیل کلاسهای لازم به منظور ایجاد آمادگی دراعضای گروه ها
 11. برگزاری کارگاههای آموزشی ، پژوهشی وهمایش های علمی لازم در سطح واحد
 12. انتخاب استعدادهای بسیار درخشان از بین اعضای باشگاه وپیگیری امور آنان در جهت تهیه و تامین نیازهای آنان از قبیل تهیه مواد ،وسایل و دستگاههای پژوهشی ،برخوردار نمودن آنان از امکانات کارگاه ها وآزمایشگاه های پژوهشی در داخل کشور و.......

اهداف کلان :

 • بروز و ظهور خلاقیت های اعضا در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و کارآفرینی
 • ارتقای سطح کیفی اعضا در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی
 • توسعه ی روحیه گروه گرائی در بین اعضا و ساماندهی آنها در فعالیت ها ی دسته جمعی
 • هدایت و تقویت استعداد های اعضا در جهت تامین نیاز های علمی-پزوهشی کشور

اهداف مرحله ای :

 • مراحل اجرایی عملکرد باشگاه در سما
 • اختصاص جایگاه باشگاه در چارت سازمانی
 • تدوین آیین نامه ی جدید عضویت اعضا دانش آموزی و دانشجویی
 • تدوین و تصویب برنامه های علمی، پژوهشی و فرهنگی
 • تدوین و تصویب آیین نامه تسهیلات اعطایی به اعضا باشگاه پژوهشگران جوان سما
 • انتخاب نمایندگان در سطح منطقه و واحد
 • توسعه ی سایت باشگاه پژوهشگران جوان سما و انطباق آن با ساز و کارهای دانش آموزی و کاردانی مراکز آموزشی سما
 • پذیرش اعضا در دو سطح دانش آموزی و کاردانی مراکز آموزشی سما
 • اجرای برخی از برنامه های مصوب برای اعضا در مدارس و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما

چشم انداز 1404:

باشگاه کار آفرینی و فعال در تربیت و تعلیم جوانان مستعد، پژوهشگر و نخبه کشور؛ فراهم ساز زمینه های رشد و بالندگی اعضا؛ برخوردار از مجموعه کاملی از برنامه های مدون، جامع و هماهنگ در زمینه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی کارآفرینی و حمایتی