چهارشنبه , ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
شرح وظايف پرسنل موسسه PDF چاپ نامه الکترونیک

شرح وظايف مدير موسسه:

 • 1. درخواست صدور اجازه تأسيس آموزشگاه و ارائه مدارك لازم.
 • 2. سپردن تعهد و تضمين لازم به آموزش و پرورش جهت حصول اطمينان در تامين تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان.
 • 3. معرفي مدير واجد شرايط براي آموزشگاه.
 • 4. تأئيد صلاحيت نيروهاي شاغل در آموزشگاه (كادر اداري و آموزشي) بر اساس مفاد آئين نامه و ضوابط معمول گزينش
 • 5. همكاري با مدير آموزشگاه در حسن اجراي مقررات و بخشنامه هاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه معاونت سما و اداره جلسات و انجام امور اداري.
 • 6. نظارت بر حسن جريان كلي آموزشگاهها.
 • 7. كسب اطلاع مسمتر از نظرات و تذكرات بازرسان و اقدام به موقع در رفع نارسائيها و حل مشكلات.
 • 8. تعيين ميزان حقوق معلمان و تنظيم ليست حقوقي.
 • 9. نظارت بر دريافت شهريه از زبان آموزان و بررسي ليست هاي زبان آموزان.
 • 10. نظارت بر نحوه عملكرد مدير و كاركنان و معلمان آموزشگاهها.
 • 11. تأمين نيروهاي مدرس توانمند و مجرب و متعهد جهت تدريس در آموزشگاهها.
 • 12. تنظيم تقويم اجرايي - زماني در هر ترم و ابلاغ آن به مديران آموزشگاهها جهت اجرا.
 • 13. نظارت بر انتخاب مدرسين جهت تدريس در سطوح مختلف.
 • 14. نظارت بر برگزاري كلاسهاي training جهت رشد علمي و توانمندي ومهارتهاي تدريس براي مدرسين.
 • 15. بازديد و آبزرو كلاسها و مشاهده نحوه تدريس مدرسين.
 • 16. برگزاري جلسات با مديران شعب جهت برنامه ريزي- تبليغات- رفع نقايص وكمبودها- ارتقاء سطح علمي موسسه با استفاده از متدهاي نوين آموزشي.
 • 17. مشخص نمودن كتاب و نوار براي سطوح مختلف.
 • 18. رايزني و تبادل نظر با كارشناسان و اساتيد با تجربه به جهت رشد و توسعه موسسه.

شرح وظايف سوپروايزر موسسه:

 • 1. مشخص نمودن سيستم آموزشي موسسه متناسب با دوره و كتب موجود در بازار.
 • 2. بررسي چارت آموزشي و پكيجهاي هر دوره ( كودكان - نوجوانان - جوانان و بزرگسالان).
 • 3. مشخص نمودن تعداد جلسات، ميزان ساعت هر جلسه در هر ترم با توجه به توانايي زبان آموزان در هر دوره و سطح.
 • 4. بررسي سيلابسهاي موجود و رفع اشكالات احتمالي.
 • 5. برگزاري آزمون ورودي ،كتبي،مصاحبه- كلاسهاي ترينينگ و معرفي افراد واجد الشرايط به مدير موسسه جهت تدريس در كلاسها.
 • 6. مشاهده نحوه تدريس مدرسين در طول ترم و گزارش مشاهدات به مدير موسسه.
 • 7. بررسي سوالات تعيين سطح و انجام تعيين سطح زبان آموزان در بدو شروع هر ترم.
 • 8. بررسي و مشخص نمودن كوئيزها- سوالات ميان ترم و پايان ترم هر دوره و سطح.
 • 9. مشخص نمودن و بازبيني فيلمهاي آموزشي متناسب هر دوره و سطح جهت اجراء در كلاسها.

شرح وظايف مدير آموزشگاه:

 • 1. نظارت و مراقبت در رعايت اصول و موازين اسلامي ،فرهنگي و سياسي در جريان كلي كار و محيط آموزشگاه و عدم پذيرش دانش آموزان و افرادي كه مخل در رعايت اين اصول باشند.
 • 2. اجراي كليه مقررات و بخشنامه هاي ابلاغ شده و دادن پاسخ لازم و سريع به مراسلات و مكاتبات اداري.
 • 3. تعيين و تنظيم ساعت كار كلاسها و دوره هاي آموزشي با هماهنگي مدير موسسه زبان سما
 • 4. ارزشيابي از ميزان پيشرفت تحصيلي زبان آموزان و اطلاع به مدير موسسه زبان سما.
 • 5. حضور مرتب در آموزشگاه.
 • 6. حفظ و مراقبت از دفاتر آمار ،بازرسي،ثبت نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه.
 • 7. ابلاغ اظهار نظر بازرسان و اعلام نقايص و كمبودهاي موجود به مدير موسسه و اقدام و پيگيري در جهت رفع آنها..
 • 8. ارسال امار زبان آموزان ثبت نام شده هر دوره بصورت كامل به معاونت مدارس سما حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از شروع ترم.
 • 9. تهيه و تنظيم پرونده جهت كليه كاركنان و زبان آموزان هر دوره.
 • 10. نظارت و رسيدگي به حضور و غياب كاركنان و زبان آموزان و عندالزوم به مدير موسسه.
 • 11. دريافت شهريه و اعطاء تخفيف طبق دستورالعملهاي ارسالي.
 • 12. تهيه پرونده براي كليه كاركنان (آموزشي و غيره) شامل عكس، تصوير آخرين مدرك تحصيلي ،فتوكپي شناسنامه، برگه پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم و اجازه اشتغال (ابلاغ) با ذكر نشاني محل سكونت و يا كار- ميزان حقوق دريافتي( ماهيانه يا ساعتي) ميزان ساعت كار هفتگي و بايگاني نمودن آن تا در صورت ضرورت دستيابي به آنها ميسر باشد.

شرح وظايف دفترداران:

 • 1. ثبت نام زبان آموزان.
 • 2. ثبت دفتر آمار.
 • 3. تنظيم ليست مالي زبان آموزان با همكاري مدير آموزشگاه.
 • 4. تنظيم گزارش مالي با همكاري مدير آموزشگاه.
 • 5. ثبت نمرات زبان آموزان.
 • 6. بايگاني نمودن اوراق امتحاني هر ترم به مدت يك سال.
 • 7. حفظ و مراقبت از دفاتر آمار،بازرسي،ثبت نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه.

شرح وظايف مدرسين زبان :

 • 1. ضوابط اسلامي و اخلاقي را كاملا رعايت نمايد.
 • 2. كليه وظايف محوله را زير نظر مدير آموزشگاه انجام دهد.
 • 3. مودب و منظم باشد و با زبان آموزان برخوردي دوستانه و صميمانه و مدبرانه داشته باشد.
 • 4. به موقع و در وقت تعيين شده در كلاس حضور يابد.
 • 5. ليست حضور و غياب را در هر جلسه امضا و فعاليت هاي آموزشي آن جلسه را گزارش نمايد.
 • 6. تقويم زماني به منظور تقسيم متناسب مطالب يك ترم را رعايت نمايد.
 • 7. اوراق تصحيح شده،ميان ترم و پايان ترم را به موقع به مسئول اجراي كلاسهاي زبان تحويل دهد.